WIe ben ik?

Uw kind heeft recht op hulp en advies van de allerbeste kwaliteit!

Waarbij help ik?

Elk kind vormt voor mij een uitdaging waar ik me heel graag voor inzet. Uw kind heeft immers recht op hulp en advies van de allerbeste kwaliteit!

Er zijn vier speerpunten waar ik aan kan bijdragen:

 • Co-teaching

  In deze vorm van coaching op de werkplek richt ik me op het vergroten van vaardigheden van een leerkracht. In deze trajecten werk ik vraag-gestuurd, flexibel en dichtbij de werkvloer. Het is goed mogelijk dat ik als co-teacher wordt ingezet om een leerkracht te coachen met een hulpvraag over gedrag. Het doel kan bovendien het verbeteren van klassenmanagement of effectieve instructie zijn. Co-teaching is een krachtige, kortdurende interventie waarvan een kind, de klas als geheel en ook de leerkracht direct profiteren.

 • Leren leren

  Vanaf februari 2015 ben ik gecertificeerd om Leren leren training te geven. Daarmee sluit ik aan bij de behoefte van sommige kinderen, om te leren via kleur en beelden. Ik leer een visuele en gestructureerde werkwijze aan, die hen helpt om informatie te ordenen. Kinderen bouwen inzicht op in hun optimale stijl van leren. Tijdens de training zullen ze ervaren dat leren een plezierige bezigheid kan zijn! Zie voor meer informatie www.beelddenkenindepraktijk.nl

 • Onderwijs op afstand

  Al langere tijd ben ik betrokken bij een werkgroep op de Dokter A. Verschoorschool: onderwijs op afstand (en de inzet van ICT). Samen met collega's doe ik nieuwe kennis op en deel ik die ervaringen met het werkveld. Met de werkgroep bereik ik kinderen, die vanwege allerlei problematiek niet aan onderwijs in een klas kunnen deelnemen. Ik vind het heel belangrijk om ook deze kwetsbare groep bij het onderwijs te betrekken.

  De begeleiding van begaafde kinderen in het onderwijs staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ik ben vanuit de Dokter A. Verschoorschool ingezet op scholen die deze kinderen een stimulerende leeromgeving bieden. Deze doelgroep vraagt om maatwerk dat aansluit bij hun manier van leren (top down). Vanuit mijn praktijkervaring lever ik daar graag een bijdrage aan.

 • Mindfulness voor kinderen

  Aandacht voor hoofd en hart. Met beide benen op de grond en verrassend nuchter; dit zijn beschrijvingen die op mij van toepassing zijn. Dit combineer ik al langere tijd met een ontwikkeling op spiritueel vlak. Op regelmatige basis beoefen ik meditatie. Het is mijn voornemen om de ontspanning en rust die ik zo bereik, te delen met de kinderen waar ik mee werk. Daarom heb ik in april 2014 een speciale workshop gevolgd bij het Centrum voor Mindfulness in Amsterdam, bij George Langenberg, over het programma Mindfulkids. Het is mogelijk om mij hiervoor in te zetten op school, in de klas en thuis.